Destrovir Burun Spreyi (Çocuklar için)

(2 müşteri incelemesi)

65,00

Destrovir Ağız ve Burun Spreyi’nin amacı, SARS-CoV-2 virüsünün (ve tüm varyantlarının) giriş noktası olan mukozada burun ve ağızda mekanik bir bariyer oluşturmaktır.

Destrovir Burun Spreyi ile Virüsü Yok Et!

Destrovir Ağız ve Burun Spreyi, klinik çalışmalar ile kanıtlandığı üzere Sars-Cov-2 (Covid-19) virüsünü parçalayarak yok eden, oluşturduğu film tabaka ile 4 Saate kadar koruma sağlayan, genel kullanımlı bir ağız ve burun spreyidir.

Destrovir Burun Spreyi (Çocuklar için) için 2 inceleme

  1. Korhan Hocaoğlu

    Çocuğum için aldım. Okula giderken çok tedirgin oluyordum. 1 haftadır kullanıyoruz. Şu an içim daha rahat. Teşekkür ederim.

  2. Nurten

    Tek kelime ile nokta atışı. Sağ olun , var olun

İnceleme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here