Shopping Cart

Foaming Test ile ilgili sıkça sorulan sorular

Foaming Test ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Foaming Test ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlıyoruz. Foaming Test Nedir? Nasıl Kullanılır? Nerede Kullanılır? Avantajları Nelerdir? – Covid-19 Tarama Test Kiti ile ilgili kafalarda soru işareti bırakan sıkça sorulan soruları yanıtlıyoruz.

Foaming Test ile ilgili sıkça sorulan sorular

Foaming Test Nedir?

Foaming test; idrar numunesi ile 15 saniyede yapılan COVID-19 hızlı tarama test kitidir.

Foaming Test Kiti – Hızlı Covid-19 Tarama Testi Nasıl Kullanılır?

#COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu nedenle “köpük testi” olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

Bununla ilgili videolu anlatım olan FOAMING TEST ‘ Covid-19 Tarama Test Kiti ‘ Nasıl Kullanılır? yazımıza göz atabilirsiniz.

Foaming Testini Kimler Kullanabilir?

Foaming test, yetişkinlerde, çocuklarda, yaşlılarda, bebeklerde, hastalarda, hamilelerde, COVID-19 hastalarında ise hastalığın ve tedavinin seyrini değerlendirmek için kullanılabilir.

Foaming Testinin Avantajları Nelerdir?

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Pratik ve her ortamda yapılabilen bir testtir. sonuç 15 saniye içerisinde alınabilir, sağlıklı bireylerin Covid-19 ile ilgili endişelerinin giderilmesine yardımcı olur. Hastalığa yakalanmış bireylerin klinik takiplerinin rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, bir bireyin Covid-19 dışında, vücudunda anormal giden bir durum olduğunun tespit edilebilmesi ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkanı sağlanabilmesi.

Foaming Testi Uygulamak İçin Bir Sağlık Profesyonelinin Desteği Gerekli midir?

Başvurmuş olduğunuz sağlık kuruluşu tarafından verilecek olan Foaming Testin kullanımı oldukça kolaydır. Kullanım kılavuzundaki talimatlar uygulanarak herhangi bir yardım almadan kolaylıkla yapılabilir.

Foaming Test – Covid-19 Tarama Test Kiti; enfeksiyonu böbreğe ulaştıktan sonra mı tespit eder yoksa bronşiyal aşamada olduğundan daha erken tespit edebilir mi?

Köpük Test kiti bir teşhis kitidir. Çalışma prensibi, idrar bileşenleri ile reaksiyondur. Virüs yükü şüphesiz vücuda girdikten sonra böbreklere ulaşır. Böylelikle virüs bulaştıktan sonra ilk 3 gün içinde enfeksiyonu tespit etmek mümkündür.

Foaming Test Nasıl Çalışır?

Foaming test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan, hem virüs yüzeyinde bulunan maddelerle ve virüse ait kalıntılarla hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bu maddelerle reaksiyona girer. Bu reaktan test tüpünün içerisinde bulunan numune idrarla köpürerek sonuç verir.

Covid-19 Test Kiti Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, kuluçka dönemindeki bireylerin saptanması ve klinik durumlarının tespitine yardımcı olur. COVID-19 teşhisi konmuş bireylerin klinik durumlarını ve seyirlerini (prognoz) takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden bireylerin veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden bireylerin günlük klinik takiplerinin yapılmasına yardımcı olur. Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayan bireylerin ayırt edilmesine yardımcı olur. COVID-19 negatif olan ancak takip sürecinde olan bireylerin, karantina sürecindeki bireylerin, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan bireylerin klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede doktorun tedavi süreci hakkında hızlıca karar vermesine yardımcı olur. COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan bireylerin kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasına yardımcı olur. COVİD-19 dışında, idrarında normalde olmaması gereken bazı maddeler olan bireylerin, kendilerini kontrol etme ve erken dönemde bir sağlık kuruluşuna danışmasına yardımcı olur. Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.

Foaming Test idrar tüpünün içerisinde neden köpük oluşuyor?

Köpüklenme, vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılıdır. Daha az virüs yükü ile daha az köpük, daha fazla virüs yükü ile ise daha fazla köpük oluşur. COVID-19 tanısı alan hastalar ile sağlıklı kişiler arasında yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda renk skalası oluşturulmuştur. Köpüğün seviyesi hastalığın da seviyesini belirtir.

Testin ÜTS Kayıtlı Olmasının Önemi Nedir?

COVID-19 tanısında kullanılan kitlerinin, yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak, belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle halk sağlığının korunması ve COVID-19 Pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için bu tanı kitlerinin ÜTS kayıtları ve ithalatı TİTCK ön iznine bağlanmıştır. Bu kapsamda; TİTCK tarafından COVID-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Foaming test kiti ile COVID-19 şüpheli hastalara ait klinik örnekler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Foaming test kitinin COVID-19 tanısında klinik seyiri değerlendirmek üzere tarama testi olarak kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Köpük test reaktanının sahte veya yasadışı çoğaltılmış olmadığı nasıl garanti edilir?

Köpük test kiti; çok sayıda bilimsel çalışma neticesinde ortaya çıkmış bir teşhis kitidir. Nicel veriler, virüsün vücuttaki yükünü göstermektedir. Kullanım kolaylığı ve test sonuçlarının süresi diğer testlere benzemez. Test kiti reaktanı yine knowhow’a dayanır ve kolay kopyalanamaz. İdrardan köpürtülerek sonuç verme yöntemi için de patent başvuruları yapılmıştır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir