Alışveriş Sepeti

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti Nasıl Kullanılır?

FOAMING TEST Covid-19 Tarama Test Kiti Nasıl Kullanılır?

Foaming Test Nedir?

Covid-19 Tarama Test Kiti Nasıl Kullanılır?

COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu nedenle “köpük testi” olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Yardıma ihtiyacınız mı var? WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz