Alışveriş Sepeti

Covid-19 Testi Nasıl Kullanılır?

Covid-19 Testi Nasıl Kullanılır?

Testi uygulamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Foaming Test Nedir?

Foaming Test idrar ile yapılan bir COVID-19 Tarama testidir.

Foaming Test ile Neye Bakılır?

Virüsler; Kendilerine ait genetik yapılar, protein yapılar ve bu protein yapıların alt dizilimleri olan amino asit yapılar içeren, sadece mikroskop ile görülebilen enfeksiyon etkenleridir.

Covid-19 hastalığına sebep olan virüs (Sars Cov-2) kendine ait bir genetik yapısı, protein ve amino asit yapıları olan bir RNA virüsüdür.

Sars-Cov-2 vücuda girer girmez hızla çoğalır. Bu esnada henüz klinik semptomlar, akciğer bulguları oluşmadan, vücutta metabolik ve kimyasal bazı değişiklikler oluşturmaya başlar. Bu değişikliklerin bir kısmı kan, idrar vb. testler ile takip edilebilir. Vücuttaki virüs yükü arttıkça virüse ait yapılar, virüse ait yapılara ait metabolitler ve virüsün dolaylı olarak sebep olduğu sorunlara bağlı olarak oluşan bazı maddeler idrar ile de atılmaya başlar. Atılım hızı virüsün enfeksiyon yeteneği, bireye bulaşan virüsün sayısı, kişinin immün sisteminin gücü, kişinin metabolizması ve sahip olduğu diğer hastalıkları ile doğrudan alakalıdır.

Foaming Test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan (MSK), hem virüse ait bazı maddelerle ve bu maddelere ait metabolitlerle hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bazı maddelerle reaksiyona girer ve test tüpünün içerisinde bulunan numune idrar köpürür. Köpürme oranı vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılı olarak artar. Virüs yükü az olan kişilerde daha az köpük, daha fazla olan kişilerde ise daha fazla köpük oluşur. COVID-19 tanısı konmuş olan hastalarda ve COVID-19 geçirmemiş sağlıklı bireylerde yapılan laboratuvar çalışmalarında elde edilen veriler sonucunda, test tüpü üzerinde bir renk skalası meydana getirilmiştir. Foaming test sonuçları bu renk skalasına göre değerlendirilir.

Foaming Test COVID-19 Tarama Test Kiti Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

1- Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, kuluçka periyodundaki kişilerin saptanması ve klinik durumlarının tespitine yardımcı olur.

2- COVID-19 teşhisi konmuş kişilerin klinik durumlarını ve prognozlarını takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden kişilerin veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden kişilerin günlük klinik takiplerinin yapılmasına yardımcı olur.

3- Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayıp başka bir enfeksiyon geçiren kişilerin ayırt edilmesine yardımcı olur.

4- COVID-19 açısından şüpheli olan ve takip sürecindeki kişilerin, karantina sürecindeki kişilerin, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan kişilerin klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede ilgili doktorun tedavi süreci hakkında hızlıca karar vermesine yardımcı olur.

5-COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan kişilerin kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasına yardımcı olur.

6- COVID-19 dışında, idrarında normalde olmaması gereken bazı maddeler olan kişilerin, kendilerini kontrol etme ve erken dönemde bir sağlık kuruluşuna danışmasına yardımcı olur.

7- Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.

COVID-19 Testi Nasıl Kullanılır? Covid-19 Tarama Test Kiti Kullanımı için İdrar Numunesi Alımı ve Testin Kullanımı:

1- İdrar kabına yeteri kadar idrar numunesi konur. SARS Cov-2 ‘ye ait maddeler ve metabolitleri, bireyin metabolizması ve enfeksiyonun şiddetine göre idrardan atılacağı için özellikle şiddetli olmayan vakalarda, idrarda günün her saati aynı konsantrasyonda bulunmayabilir. Bu nedenle test yapacak bireyler için en ideal numune, mesanelerinde en az 1 saat beklemiş olan idrardır. Bu örneğin sabah kalktıktan sonra verilecek 2. idrar olabilir. Fiziksel olarak ağır işlerle uğraşan bireylerde ise idrar numunesi en az 6 saatlik dinlenme sürecinden sonra alınmalıdır. Alınan idrar numunesi dinlenme sürecinde yapılan ilk idrar olmamalıdır.

Gebelerde test yapılırken idrarla atılan ve normalde olmaması gereken maddelerin varlığı mutlaka ekarte edilmelidir.

Sonda takılı bireylerin idrar numuneleri ise, sondaya ait torba ve hortum tamamen boşaltıldıktan sonra gelen ilk idrardan alınmalıdır. İdrar sondasından alınan numunelerde yanlışlıkla sondanın su içeren balon tüp kısmından alınmamasına özen gösterilmelidir. Sonda değiştirilmesi söz konusu değilse mevcut idrar torbasındaki idrar çok iyi bir şekilde karıştırılarak numune alınmalıdır.

Cinsel ilişkiyi takiben yapılacak ilk idrar test için kullanılmamalıdır.

2- İdrar kabının üzerindeki etiket kaldırılır.

3- Foaming Test tüpünün kapak kısmı, ortadaki çukur bölüm idrar kabının üzerinde bulunan delik içerisinde yer alan sivri alana gelecek şekilde dikkatlice bastırılır.

4- Tüp içerisinde bulunan vakumun etkisi ile idrar kabı içerisindeki numune, test tüpü içerisine dolmaya başlar. İdrarın tüp üzerinde bulunan siyah çizgi hizasına tam olarak gelip gelmediği mutlaka kontrol edilmelidir.

5- İdrar dolumu bittikten sonra test tüpü bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarılır. Tüp içerisindeki vakum, testin kullanıldığı yerdeki rakım nedeni ile nadiren de olsa idrar miktarının siyah çizginin altında veya üstünde olmasına sebep olabilir.

Böyle bir durumda; Test tüpü kapak kısmı altta kalacak şekilde dik konuma getirilmeli, eğer test tüpü içerisindeki idrar seviyesi siyah çizginin üzerinde ise Foaming Test kutusunda yer alan enjektör ile test tüpü içerisindeki idrar seviyesi siyah çizgiye gelene kadar bir miktar idrar çekilmelidir. Eğer test tüpü içerisindeki idrarın seviyesi siyah çizginin altında ise de yine enjektör vasıtası ile idrar kabından bir miktar idrar alınarak test tüpü içerisindeki idrar miktarı siyah çizgiye gelene kadar idrar eklenmelidir. Test tüpünün kapak kısmındaki plastik çukur alan enjektör iğnesinin batırılacağı alandır. Bu işlem yapıldıktan sonra test yapılmaya devam edilebilir.

6- Tüp 15 saniye aşağı yukarı yönde tanıtım videolarında tarif edildiği şekilde iyice çalkalanarak, reaktanın idrar ile karışması sağlanmalıdır. Sallama süresi daha az veya daha fazla olmamalıdır.

7- Test tüpü hafifçe sağa sola, aşağı yukarı oynatılarak veya tüpün en üst kısmına parmak ile küçük vurumlar yapılarak tüpün en üst kısmında kalmış olabilecek köpüğün de sıvı yüzeyine inmesi sağlanır.

8- Test tüpü kapak kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemin üzerinde sabit olarak yaklaşık 10 saniye bekletilir ve tüp içerisindeki köpüğün en üst seviyesinin renk skalasında geldiği yere göre yorumlanır.

Covid-19 Testi Nasıl Kullanılır?

COVID-19 Tarama Test Kiti Nasıl Yorumlanır?

Green Zone: İdrarda virüs yükü yok. Olumlu klinik tablo.

Covid-19 pozitif teşhisi konarak tedavisine başlanmış bireylerin Foaming Test sonucunun Green Zone çıkması, tedavi sürecinin başarılı olduğu ve vücuttaki virüs yükünün ortadan kalktığı şeklinde yorumlanabilir.

Aynı anda yapılan PCR testinde + sonuç çıkan ancak Foaming Testi Green Zone olan bir bireyde; PCR’ın kontaminasyon ve/veya çapraz reaksiyon gibi diğer sebeplerden dolayı yalancı pozitiflik verebileceği ihtimaline karşı, tam teşekküllü bir sağlık merkezinde bireyin semptomları sorgulanmalı, ilgili kan tetkikleri istenmeli, akciğer tomografisi çektirilmeli ve yeniden PCR yaptırılarak tekrar değerlendirilmelidir.

Yellow Zone : İdrarda düşük miktarda virüs yükü ( ve/veya idrarda normalde olmaması gereken bazı maddelerin atılımı ile giden patolojiler) mevcut, şüpheli klinik tablo, takip gerektiren* birey.

*Takip gerektiren bireyler :

1- COVID-19 teşhisi konmamış ancak virüse yakalanmış birey olabilir.

2- COVID-19 teşhisi konmuş ve tedavi altındaki bir birey olabilir.

3- Vücudunda COVID-19 dışında idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile giden anormal bir klinik tabloya sahip bir birey olabilir.

Bu durumda bireyin Covid-19 semptomlarının olup olmadığı ve köpük seviyesinin Yellow Zone’un hangi seviyesinde olduğu dikkate alınmalıdır.

Semptomu olan ve köpük seviyesi Yellow Zone’un üst kısımlarında olan bireylerin, toplumsal mesafe, hijyen ve korunma kurallarına uyarak bir sağlık kuruluşuna başvurması erken dönemde tedbir almak açısından faydalı olacaktır.

Semptomu olmayan bireylerin ise tedbir amaçlı olarak aile bireyleri ve çevre ile yakın teması kesmesi, mutlaka maske takması, sosyal mesafe, hijyen ve koruma kurallarına uyması, bu esnada idrarla atılan ve normalde olmaması gereken maddeler açısından değerlendirilmesi, değerlendirme sonucu normal ise ve ardışık 2-3 kez yapılan testlerde sonucun Yellow Zone’da kalması veya Orange Zone’a doğru ilerlemesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.

İdrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile giden klinik tablosu kesin olan ve Covid-19 açısından semptomu olmayan bireylerin ise bir sağlık kuruluşuna üriner sistem rahatsızlıkları konusunda başvurması uygun olacaktır.

Orange Zone : İdrarda artmış virüs yükü ( ve/veya idrarda normalde olmaması gereken bazı maddelerin atılımı ile giden patolojiler )mevcut, olumsuz klinik tablo.

Test sonucu Orange Zone çıkan ve Covid-19 semptomu olan bireyler; Toplumsal mesafe, hijyen ve koruma kurallarına maksimum düzeyde uyarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Test sonucu Orange Zone çıkan ancak hiçbir semptomu olmayan bireyler ise, yine toplumsal mesafe, hijyen ve koruma şartlarına maksimum düzeyde uyarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu bireyler hem Covid-19 açısından hem de üriner sistem bozuklukları açısından değerlendirilmelidir.

Red Zone : İdrarda yoğun virüs yükü (ve/veya idrarda normalde olmaması gereken bazı maddelerin atılımı ile giden patolojiler) mevcut, ağır klinik tablo.

Test sonucu Red Zone olan tüm bireyler derhal izolasyona alınmalı, toplumsal mesafe, hijyen ve koruma şartlarına en üst düzeyde uyularak en yakındaki, tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna acilen başvurmalıdır.Temas içerisinde olduğu tüm bireyler aynı şartlarda kontrol altına alınmalıdır. Bu bireyler herhangi bir semptomu olmasa dahi, mutlak süretle hem Covid-19 hem de üriner sistempatolojileri açısından detaylı olarak değerlendirilmelidir.

Foaming Test COVID-19 Tarama Test Kiti ile Başka Hangi Durumlarda Klinik Tarama Yapılabilir?

Foaming Test Covid-19 ‘e ait idrardaki virüs yükünün tespiti dışında, normalde idrarda olmaması gereken bazı maddelerin idrarla atıldığı patolojileri saptayabilmektedir. Bu sayede test sonuçları doğru yorumlanırsa erken teşhis ve klinik takip amacıyla kullanılabilir. Ağır böbrek yetersizlikleri, diabetik nefropati, eklampsi, bazı tür nefrolithiazis gibi makro veya mikro büyüklükteki çeşitli yapıların yoğun olarak atılımının olduğu tablolar bu durumlara örnek olarak gösterilebilir.

Bu nedenle Covid-19 semptomu olmadığı halde test sonuçları özellikle Orange Zone ve Red Zone tespit edilen bireyler mutlak suretle üriner sistem patolojileri açısından da değerlendirilmelidir.

UYARILAR:

Foaming Test sadece yapıldığı andaki virüs yükünü gösteren bir testtir.

SARS Cov-2virüsünün ne kadar bulaşıcı olduğu bilinmektedir. Foaming Test sonucu Green Zone olan bir bireyin bile testten sonraki her an risk altında olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sosyal mesafe, hijyen ve koruma şartlarına maksimum düzeyde uyulması son derece önemlidir.

Foaming Test COVID-19 Tarama Test KitiKullanımı” bölümünde yer alan talimatlara uygun bir şekilde yapılmalıdır, aksi halde yanıltıcı olabilir.

Bu konuda hazırlanan kullanım videoları dikkatlice izlenmelidir.

Testin doğru uygulanmaması durumunda elde edilecek sonuçların sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Tüp içerisindeki reaktana çıplak elle dokunulmamalıdır, solunmamalıdır, göz ile temas ettirilmemelidir, yenmemeli ve içilmemelidir.

Test kiti çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Kullanılan test MALZEMELERİ, hijyen kurallarına uyularak plastik ve tıbbi atık kaplarına atılmalıdır.

Destek hattı : +90 216 250 32 25 / 26-27-28

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Yardıma ihtiyacınız mı var? WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz