Foaming Test Kiti, Covid 19 Test Kiti, Korona Testi

Covid-19 Tarama Test Kiti

COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu nedenle “köpük testi” olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti ile

Neye Bakılır?

Virüsler; kendilerine ait genetik yapılar, protein yapılar ve bu protein yapıların alt dizilimleri olan amino asit yapılar içeren, sadece mikroskop ile görülebilen enfeksiyon etkenleridir. Covid-19 hastalığına sebep olan virüs (Sars Cov-2 ) de kendine ait bir genetik yapısı, protein ve amino asit yapıları olan bir RNA virüsüdür.

Sars Cov-2 vücuda girer girmez hızla çoğalır. Bu esnada henüz klinik semptomlar, akciğer bulguları oluşmadan, vücutta metabolik ve kimyasal bazı değişiklikler oluşturmaya başlar. Bu değişikliklerin bir kısmı kan, idrar vb. testler ile takip edilebilir.

Vücuttaki virüs yükü arttıkça virüse ait yapılar, virüse ait yapılara ait metabolitler ve virüsün dolaylı olarak sebep olduğu sorunlara bağlı olarak oluşan bazı maddeler idrar ile de atılmaya başlar. Atılım hızı virüsün enfeksiyon yeteneği, bireye bulaşan virüsün sayısı, kişinin immün sisteminin gücü, kişinin metabolizması ve sahip olduğu diğer hastalıkları ile doğrudan alakalıdır.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Foaming Test İle;

Enfekte olan kişiler 15 sn. gibi kısa bir sürede belirlenir, tedavileri hızlı başlatılabilir ve hızlı iyileşmeleri sağlanır.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Kolay uygulanır

Kan alınmasına veya PCR testlerindeki gibi zorlayıcı boğaz ve burun sürüntüleri alınmasına gerek yoktur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Sağlık Bakanlığı onaylı

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti, ürün takip sistemi'ne kayıtlıdır ve CE beyanı ve ISO sertifikaları mevcuttur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Ekonomik test

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti maliyeti PCR testlerine kıyasla daha düşüktür ve kolay uygulanır, hızlı sonuç alınır.

Foaming Test – Covid-19 Tarama Test Kiti Nasıl Kullanılır?

COVID-19 Tarama Test Kiti Kullanımı İçin İdrar Numunesinin Alınması ve Testin Kullanım Aşamaları:

1. Adım

İdrar Kabına yeteri kadar idrar nummunesi konur. (*Dikkat)

2. Adım

İdrar kabının üzerindeki etiket kaldırılır.

3. Adım

Foaming Test tüpünün kapak kısmı, ortadaki çukur bölüm idrar kabının üzerinde bulunan delik içerisinde yer alan sivri alana gelecek şekilde dikkatlice bastırılır.

4. Adım

Tüp içerisinde bulunan vakumun etkisi ile idrar kabı içerisindeki numune, test tüpü içerisine dolmaya başlar. İdrarın tüp içerisine dolmaya başlar. İdrarın tüp üzerinde bulunan siyah çizgi hizasına tam olarak gelip gelmediği mutlaka kontrol edilmelidir (**Dikkat)

Foaming Test – Covid-19 Tarama Test Kiti Nasıl Kullanılır?
5. Adım

İdrar dolumu bittikten sonra test tüpü bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarılır.

6. Adım

Tüp 15 saniye aşağı yukarı yönde tanıtım videolarında tarif edildiği şekilde iyice çalkalanarak, reaktanın idrar ile karışması sağlanır. Sallama süresi daha az veya daha fazla olmamalıdır.

7. Adım

Test tüpü hafifçe sağa sola, aşağı yukarı oynatılarak veya tüpün üst kısmına parmak ile küçük vurumlar yapılarak tüpün en üst kısmında kalmış olabilecek köpüğün de sıvı yüzeyine inmesi sağlanır.

8. Adım

Test tüpü kapak kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemin üzerinde sabit olarak yakşalık 10 saniye bekletilir ve tüp içerisindeki köpüğün en üst seviyesinin geldiği yer, renk skalasına göre yorumlanır.

Test Tüpü Üzerindeki Skalanın Okunması Ve Değerlendirilmesi

Yeşil Bölge
Yeşil Bölge

İdrarda viral yük yok. “Olumlu” klinik tablodur. Covid-19 pozitif olduğu tespit edilerek tedaviye başlanan hastalara köpük testi yapıldığında sonucun yeşil bölgede olması tedavi sürecinin başarılı olduğu ve vücuttaki virüs yükünün ortadan kalktığı şeklinde yorumlanır.

Sarı Bölge
Sarı Bölge

İdrarda az miktarda virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “şüpheli” klinik tablodur. Bu bireylerin takip edilmesi gerekmektedir.

Turuncu Bölge
Turuncu Bölge

İdrarda artmış virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “olumsuz” klinik tablodur. Bu bireylerin derhal tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir ve hem Covid-19 açısından hem de üriner sistem bozuklukları açısından değerlendirilmesi gereklidir.

Kırmızı Bölge
Kırmızı Bölge

İdrarda yoğun virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “ciddi” klinik tablodur. Bu bireylerin derhal tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Herhangi bir semptomu olmasa dahi bu kişiler mutlaka hem Covid-19 hem de üriner sistem bozuklukları açısından detaylı olarak değerlendirilmelidir.

Ürün Tanıtımı
Foaming Test Nasıl Kullanılır?
Örnek Kullanım Videosu

Sıkça Sorulan Sorular

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti ile ilgili, sıkça sorulan sorular.

Foaming test; idrar numunesi ile 15 saniyede yapılan COVID-19 hızlı tarama test kitidir.

Foaming test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan, hem virüs yüzeyinde bulunan maddelerle ve virüse ait kalıntılarla hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bu maddelerle reaksiyona girer. Bu reaktan test tüpünün içerisinde bulunan numune idrarla köpürerek sonuç verir.

Foaming test, yetişkinlerde, çocuklarda, yaşlılarda, bebeklerde, hastalarda, hamilelerde, COVID-19 hastalarında ise hastalığın ve tedavinin seyrini değerlendirmek için kullanılabilir.

Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, kuluçka dönemindeki bireylerin saptanması ve klinik durumlarının tespitine yardımcı olur. COVID-19 teşhisi konmuş bireylerin klinik durumlarını ve seyirlerini (prognoz) takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden bireylerin veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden bireylerin günlük klinik takiplerinin yapılmasına yardımcı olur. Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayan bireylerin ayırt edilmesine yardımcı olur. COVID-19 negatif olan ancak takip sürecinde olan bireylerin, karantina sürecindeki bireylerin, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan bireylerin klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede doktorun tedavi süreci hakkında hızlıca karar vermesine yardımcı olur. COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan bireylerin kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasına yardımcı olur. COVİD-19 dışında, idrarında normalde olmaması gereken bazı maddeler olan bireylerin, kendilerini kontrol etme ve erken dönemde bir sağlık kuruluşuna danışmasına yardımcı olur. Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Pratik ve her ortamda yapılabilen bir testtir. sonuç 15 saniye içerisinde alınabilir, sağlıklı bireylerin Covid-19 ile ilgili endişelerinin giderilmesine yardımcı olur. Hastalığa yakalanmış bireylerin klinik takiplerinin rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, bir bireyin Covid-19 dışında, vücudunda anormal giden bir durum olduğunun tespit edilebilmesi ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkanı sağlanabilmesi.

Köpüklenme, vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılıdır. Daha az virüs yükü ile daha az köpük, daha fazla virüs yükü ile ise daha fazla köpük oluşur. COVID-19 tanısı alan hastalar ile sağlıklı kişiler arasında yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda renk skalası oluşturulmuştur. Köpüğün seviyesi hastalığın da seviyesini belirtir.

Başvurmuş olduğunuz sağlık kuruluşu tarafından verilecek olan Foaming Testin kullanımı oldukça kolaydır. Kullanım kılavuzundaki talimatlar uygulanarak herhangi bir yardım almadan kolaylıkla yapılabilir.

COVID-19 tanısında kullanılan kitlerinin, yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak, belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle halk sağlığının korunması ve COVID-19 Pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için bu tanı kitlerinin ÜTS kayıtları ve ithalatı TİTCK ön iznine bağlanmıştır. Bu kapsamda; TİTCK tarafından COVID-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Foaming test kiti ile COVID-19 şüpheli hastalara ait klinik örnekler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Foaming test kitinin COVID-19 tanısında klinik seyiri değerlendirmek üzere tarama testi olarak kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Köpük Test kiti bir teşhis kitidir. Çalışma prensibi, idrar bileşenleri ile reaksiyondur. Virüs yükü şüphesiz vücuda girdikten sonra böbreklere ulaşır. Böylelikle virüs bulaştıktan sonra ilk 3 gün içinde enfeksiyonu tespit etmek mümkündür.

Köpük test kiti; çok sayıda bilimsel çalışma neticesinde ortaya çıkmış bir teşhis kitidir. Nicel veriler, virüsün vücuttaki yükünü göstermektedir. Kullanım kolaylığı ve test sonuçlarının süresi diğer testlere benzemez. Test kiti reaktanı yine knowhow’a dayanır ve kolay kopyalanamaz. İdrardan köpürtülerek sonuç verme yöntemi için de patent başvuruları yapılmıştır.

Sipariş verin

Foaming Test Kiti, Covid 19 Test Kiti, Korona Testi

Covid-19 Şüphesini 15 sn. İçinde Giderir ve Toplum Sağlığı Risklerini Azaltmaya Yardımcı Olur.

Covid-19 Foaming Test Kit

89,00 ₺

15 saniye gibi kısa bir sürede idrar ile #Covid-19 yükü belirlenir, tedavileri hızlı başlatılabilir ve hızlı iyileşmeleri sağlanır.

Ürün Bilgisi
  • SID : CVD19FT
  • KATEGORİ : Covid-19 Test Kit